Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa – Dobromierz

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Dobromierzu, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż zostało złożonych 6 ofert przez:

 1. Kacper Całka
 2. Bogumił Wieszewski
 3. Zbigniew Bujak
 4. Aleksandra Krosnowska
 5. Indywidualne Gospodarstwo Rolne Biernat Ireneusz
 6. Monika Figurak

Na podstawie nadanej punktacji, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, poniżej została przedstawiona lista oferentów wg. nadanej punktacji (załącznik – tabela). 

 1. Aleksandra Krosnowska – 100 pkt.
 2. Monika Figurak – 83,24 pkt.
 3. Indywidualne Gospodarstwo Rolne Biernat Ireneusz – 80,08 pkt.
 4. Zbigniew Bujak – 74,51 pkt.
 5. Bogumił Wieszewski – 65,14 pkt.
 6. Kacper Całka – 46,31 pkt.

 

Załącznik – Tabela z punktacją

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

 


 

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wydzierżawienia gruntów położonych w miejscowości Dobromierz (obręb 0004 Dobromierz).

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

1. Opis Przedmiotu Dzierżawy Specyfikacja (PDF)
2. Formularz Zgłoszeniowy + RODO (word)
3. Formularz Zgłoszeniowy + RODO (pdf)

Oferty prosimy składać w terminie do 25.08.2020 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji
E-mail: di@invest-park.com.pl
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty