Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym (V) – zakup nieruchomości przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego przetargu mającego na celu sprzedaż:

a)       prawa użytkowania  wieczystego (do dnia 03.04.2091 r.) nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 311/4 o powierzchni 0,1406 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SW1W/00042213/1;

b)      budynku handlowo-usługowego, dwukondygnacyjnego, o powierzchni 1545 m2, stanowiącego odrębny przedmiot własności (tzw. „Łącznik”), posadowiony na nieruchomości, o której mowa w lit. a),

położonego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21.

informuję, iż przetarg w dniu 15.09.2020 r. z powodu braku oferentów nie został rozstrzygnięty.

 


Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy
ul. Uczniowskiej 16 zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż:

a)       prawa użytkowania wieczystego (do dnia 03.04.2091 r.) nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 311/4 o powierzchni 0,1406 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SW1W/00042213/1;

b)       budynku handlowo-usługowego, dwukondygnacyjnego, o powierzchni 1545 m2, stanowiącego odrębny przedmiot własności (tzw. „Łącznik”), posadowiony na nieruchomości, o której mowa w lit. a),

 położonego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu znajduje się w załączniku poniżej.

  1. SIWP sprzedaż Budynku Handlowo Usługowego
  2. Załączniki (formularze) W Formie Edytowalnej.

W przypadku dodatkowych zapytań w sprawie zaproszenia prosimy o kontakt:

tel.: +48 74 664 91 65
e-mail.: di@invest-park.com.pl

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty