Zaproszenie do składania ofert – inspektor nadzoru inwestorskiego odwodnienie we Wrześni

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa systemu odwodnienia zaprojektowanego dla terenu o łącznej powierzchni ok. 20 ha położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała, zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” Podstrefa Września w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo:

IC-L Ingenieur Consulting, Langenhagen GmbH & Co. KG
Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen
biuro w Polsce ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań

 


Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie systemu odwodnienia o łącznej powierzchni ok. 20 ha położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała, zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” Podstrefa Września w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. Zaproszenie Do Składania Ofert
  2. Załącznik Nr 1 I Formularze 1 5
  3. Wzór Umowy

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 25.09.2020 r. (do godz. 10:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 25.09.2020 r. DO GODZINY 11:00. Oferta na zaproszenie do składania oferty dotyczące nadzoru inwestorskiego przy budowie systemu odwodnienia we Wrześni”.

Pytania i odpowiedzi:

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Alicja Maciejowska

Departament Inwestycji

E-mail: a.maciejowska@invest-park.com.pl

Tel. kom.: 605 909 194

Tel.: +48 74 664 91 51

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty