WSSE „INVEST-PARK” SP. Z O. O. (Wałbrzych)- SPECJALISTY DS. BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I ZGODNOŚCIĄ

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” SP. Z O. O. POSZUKUJE SPECJALISTY DS. BEZPIECZEŃSTWA,
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I ZGODNOŚCIĄ

(obszar bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem i zgodnością)

Miejsce pracy: Wałbrzych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze wskazanym w zakresie obowiązków,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • samodzielność, zdolności koordynacyjne,
 • komunikatywność i otwartość w relacjach z innymi.

Zakres obowiązków obejmuje czynności z obszaru bezpieczeństwa biznesowego WSSE, w szczególności w zakresie:

 • przestrzegania etyki (przeciwdziałanie korupcji i mobbingowi, whistleblowing, komisja etyki),
 • bezpieczeństwa fizycznego i elektronicznego (ochrona fizyczna, zabezpieczenia techniczne, systemy alarmowe, bezpieczeństwo IT),
 • audytu i kontroli wewnętrznej,
 • zarządzania zgodnością (compliance),
 • tajemnicy przedsiębiorstwa, poufności danych,
 • kontroli biznesowej (weryfikacja kontrahentów i kandydatów do pracy),
 • zarządzanie ryzykiem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy,
 • możliwość rozwoju,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • opiekę medyczną,
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aktualnego CV na adres e-mail: invest@invest-park.com.pl

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w CV oraz w innych przekazanych przeze mnie materiałach rekrutacyjnych na potrzeby tej oraz przyszłych rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o. o. podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych, innych niż te, które pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa dla potrzeb rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie w oparciu o przepisy prawa w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).
 3. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 4. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 5. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 6. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 8. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.
 11. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia przez okres nie dłuższy niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 1. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty