Wałbrzyska Strefa wspiera Wirtualnych zawodowców

Gmina Rawicz i WSSE „Invest- Park” podpisały umowę o dofinansowaniu rawickiego projektu „Wirtualni zawodowcy”. Jest to pierwszy wspólny projekt obu instytucji w ramach Klastra Edukacyjnego Invest in Edu, do którego gmina przystąpiła w ubiegłym roku.

Projekt „Wirtualni zawodowcy” Rawicz tworzy od ubiegłego roku wspólnie z Politechniką Wrocławską. Realizowany jest na bazie filmów monoskopowych 360. Jest narzędziem, które dedykowane doradcom zawodowym jednocześnie służy uczniom, ich rodzicom i firmom.

– Udało nam się zainteresować naszym projektem WSSE Invest-Park. Gmina od roku jest w klastrze edukacyjnym prowadzonym przez strefę. W dzisiejszej rzeczywistości „zdalnej” projekt wydaje się być doskonałym uzupełnieniem pracy doradców zawodowych. Na ten moment, bez wsparcia Strefy, realizacja projektu nie byłaby możliwa- Grzegorz Kubik Burmistrz Gminy Rawicz.

Projekt został wyróżniony w Plebiscycie Perły Samorządu w kategorii oświata i wychowanie jako lider dobrych praktyk.

Czym są „Wirtualni zawodowcy”?

Projekt oparty jest na filmach 360 monoskopowych i 5 pytaniach definiujących podstawowy zakres informacji o wybranym zawodzie. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy wytypowaliśmy zawody, które są najbardziej pożądane na terenie gminy Rawicz. Na pierwszym miejscu uplasował się spawacz. Dlatego pierwsza karta projektu jest kartą spawacza. Na pytania odpowiadają zawodowcy praktycy. Rzecz nagrana jest w zakładzie pracy, który zatrudnia w danym zawodzie. Takie podejście gwarantuje nam:

  • wiedzę z zakresu podstaw zawodu zaprezentowaną przez ekspertów praktyków w niestandardowy z punktu widzenia programu nauczania sposób,
  • pokazanie naturalnego miejsce pracy /spawacza/,
  • do oglądania kart w wirtualnej rzeczywistości potrzebujemy odpowiednich gogli, co zwiększa atrakcyjność projektu dedykowanego uczniom klas VII i VIII.

Co dla doradców?

Dzięki projektowi doradca zawodowy otrzymuje narzędzie wsparcia. Język filmów i sama konwencja dostosowane są do realiów współczesnych oraz narzędzi typowych i bardziej czytelnych dla młodego człowieka (Internet, komputer, tablet, laptop, wirtualna rzeczywistość). Konwencja przypominająca na starcie grę jest interesująca już sama w sobie. W dobie nauczania zdalnego i braku możliwości swobodnego poruszania się grup w realu nasza inicjatywa jest tym bardziej cenna i warta kontynuowania.

Co dla ucznia?

Ciekawa konwencja zapoznania się z zawodem. Technologia dostosowana do realiów, w których się obraca, język bardziej dla niego współczesny, komfort indywidualnego słuchania. Zdobycie wiedzy w formie innej, niż wykładowa. Włożenie gogli, słuchanie ekspertów i oglądanie firmy „od środka” może być szczególnie cenne dla najbardziej nieśmiałych uczniów, którzy nie mają odwagi dyskutować z doradcą wśród rówieśników.

Co dla rodzica?

Niewątpliwy wpływ na wybór przez ucznia przyszłej drogi kształcenia mają jego rodzice lub opiekunowie. Narzędzie pozwoli im zapoznać się  z realiami pracy i potrzebnymi predyspozycjami do  wykonywania danego zawodu.  Będzie stanowić informację na temat rynku pracy. Da możliwość wirtualnego wejścia na teren zakładu, w którym sprawdzą potencjalne miejsce pracy dziecka.

Co dla firmy?

Możliwość zaprezentowania firmy, dotarcia do ucznia/rodzica bezpośrednio. Gwarancja informowania z pasją i przekonaniem adekwatnym do przedstawianego zawodu. Możliwość zaistnienia w szkołach podstawowych bez konieczności wielokrotnego angażowania pracowników, czasu, dezorganizowana pracy firmy podczas bezpośrednich wizyt klas w zakładach pracy. W przypadku konieczności przejścia na system online, jak obecnie, zachowanie ciągłość informacji i promocji, której celem jest potencjalny pracownik.

 

Brak opisu obrazka

 

Partnerzy