Oświadczenie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Oświadczenie

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieetycznych działań jakie mogły występować w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, oświadczamy, że wiedzę o mogących występować naruszeniach uzyskaliśmy z informacji medialnych. Do chwili wydania niniejszego oświadczenia, pracownik Spółki, którego dotyczyły materiały prasowe, nie dokonał zgłoszenia w oparciu o obowiązujące w Spółce procedury. Jednakże mimo to zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, w celu zbadania okoliczności całej sprawy.

Dodatkowo informujemy, iż decyzje o podziale środków w ramach programu sponsorskiego Spółki, zgodnie z zasadami udzielania wsparcia sponsorskiego przez WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., podejmowane są przez Zarząd Spółki, w oparciu o rekomendacje właściwego departamentu. W pracach tych, z racji powierzonych zadań, uczestniczy również pracownik biura zarządu odpowiedzialny za program sponsorski. Decyzja o przyznaniu środków z programu sponsorskiego zatwierdzana jest przez co najmniej dwóch Członków Zarządu, a następnie zawierana jest umowa, która zgodnie z zasadami reprezentacji, podpisywana jest przez co najmniej dwóch Członków Zarządu.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty