Oświadczenie WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. – 26.01.2021 r.

Oświadczenie

Oświadczamy, że w dniu 26 stycznia 2021 roku, w związku z domniemaniem występowania w Spółce nieetycznych zachowań, osoby bezpośrednio związane ze sprawą, złożyły wyjaśnienia przed powołaną komisją ds. mobbingu.  Zebrany materiał będzie niezwłocznie poddany analizie prawnej pod kątem występowania ewentualnych naruszeń.

WSSE „ INVEST-PARK” sp. o.o.

Partnerzy