Zaproszenie do do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 18.02.2021 r. na godz. 10:00 (Bolesławiec).

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16

tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

 

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,9903 ha, składającą się z działki gruntu o nr 67/61 (grunty orne RV) o powierzchni 0,9903 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041703/7, zwana dalej „Nieruchomością”. Działka 67/61 powstała z podziału działki nr 67/55. Podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej.

Pełna treść ogłoszenia w pliku pdf.

Bolesławiec 67 61 Ogłoszenie

Bolesławiec 67 61 Invitation to the tender

Partnerzy