Zaproszenie do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym – działka nr 9/2, gmina Szczawno-Zdrój.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16

tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”  działając na zlecenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

zaprasza do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym mającym na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się z działki nr 9/2  o powierzchni 1,3622 ha (grunty orne: RIIIa – 0,6356 ha, RIIIb – 0,1999 ha, RIVa – 0,5267 ha), położoną w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 0001 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny nr 1, Szczawno-Zdrój, będącą własnością Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00059129/7.

Szczegóły w pliku pdf

Ogłoszenie o Przetargu (pdf)

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”  działając na zlecenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), informuje że w dniu 7 kwietnia 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw I przetargu ustnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 7 kwietnia 2021 r., mającego na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość, który nabędzie nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się z działki nr 9/2  o powierzchni 1,3622 ha (grunty orne: RIIIa – 0,6356 ha, RIIIb – 0,1999 ha, RIVa – 0,5267 ha), położoną w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 0001 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny nr 1, Szczawno-Zdrój, będącą własnością Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00059129/7, zwaną dalej „Nieruchomością”.

W terminie do dnia 01.04.2021 r. wadium w wysokości 150.000,00 zł nie zostało wpłacone.

Na przetarg w dniu 07.04.2021 r. na godz. 1000 nie stawił się jakikolwiek oferent.

Komisja stwierdziła negatywny wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uchwałą nr 6777/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. uznał, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony został zakończony wynikiem negatywnym.

 

Partnerzy