Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji, wyznaczonej na dzień 26.03.2021 r./An invitation to an auction, scheduled on 26.03.2021

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji, wyznaczonej na dzień 26.03.2021 r.,  mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 4,0579 ha,

położoną w województwie dolnośląskim, powiecie m. Wałbrzych, Mieście Wałbrzych, w Podstrefie Wałbrzych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. , opisaną w załączonym ogłoszeniu.

Wałbrzych Ogłoszenie PL

An invitation to an auction, scheduled on  26.03.2021,  aimed at selecting an entrepreneur who will acquire a undeveloped real property with a total area of ​​4.0579 ha, located in the Dolnośląskie Voivodship, poviat of Wałbrzych, City of Wałbrzych, in the Wałbrzych Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST – PARK”, owned by the WSSE “INVEST-PARK “Ltd., defined in enclosed announcement.

Wałbrzych Aukcja Ogłoszenie GB

 

Partnerzy