Przetarg – Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu  przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zadania pn. Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy Bolesławiec.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. SIWZ wraz ze wzorem Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) (pdf)
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy
  3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Doświadczenie kierownika budowy
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz kadry kierowniczej
  6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Oferenta o braku udziału w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
  7. Załącznik nr 6 do SIWZ – Informacja o pracach powierzonych do wykonania podwykonawcom
  8. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie RODO
  9. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy (pdf)

 

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 15.04.2021 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 15.04.2021 r. DO GODZINY 11:30. Oferta na przetarg dotyczący budowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec).”

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Magdalena Cendrowicz

Departament Inwestycji

E-mail: m.cendrowicz@invest-park.com.pl

Tel. kom.: 605 909 696

Tel.: +48 74 664 91 51

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Odpowiedź – VIVIEN PRO Odpowiedź Na Mail 22.03.2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że dnia 15.04.2021 r. komisja przetargowa, zgodnie z punktem 19.3 SIWZ, stwierdziła zakończenie przetargu bez wyłonienia wykonawcy.

Partnerzy