Przemysł 4.0

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

CEL FINANSOWANIA: Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0.

DLA KOGO: Małe lub średnie firmy.

Szczegóły konkursu oraz wymagane dokumenty dostępne w linku:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0 

 

Partnerzy