Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 26.05.2021 r./An invitation to an auction, scheduled on  26.05.2021.

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji, wyznaczonej na dzień 26.05.2021 r.,  mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,0214 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie M.Bolesławiec, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. , opisaną w załączonym ogłoszeniu.

Treść ogłoszenia

An invitation to an auction, scheduled on  26.05.2021,  aimed at selecting an entrepreneur who will acquire a undeveloped real property with a total area of ​​2.0214 ha, located in the Dolnośląskie Voivodship, boleslawiecki poviat, Boleslawiec Municipality, in the Boleslawiec Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST – PARK”, owned by the WSSE “INVEST-PARK “Ltd., defined in enclosed announcement.		
	

Partnerzy