Zaproszenie do składania ofert – dzierżawa nieruchomości – Chocicza Mała (WSAG) – Września

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Chociczy Małej, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informujemy, iż zostały złożone 2 oferty przez:

  1. Oferta nr 1 – Gospodarstwo Rolne Radosław Piątek;
  2. Oferta nr 2 – Grzegorz Maścibroda.

Na podstawie nadanej punktacji, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, poniżej została przedstawiona lista oferentów wg. nadanej punktacji (załącznik – tabela). 

  1. Oferta nr 2 – Grzegorz Maścibroda –100,00 pkt.
  2. Oferta nr 1 – Gospodarstwo Rolne Radosław Piątek – 40,08 pkt.

 

Załącznik – Tabela z punktacją

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.


Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w miejscowości Chocicza Mała (Września, woj. wielkopolskie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

  1. Opis Przedmiotu Dzierżawy
  2. Formularz Zgłoszeniowy + RODO (edytowalny)
  3. Formularz Zgłoszeniowy + RODO (pdf)

 

Oferty prosimy składać w terminie do 11.06.2021 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Inwestycji
E-mail: di@invest-park.com.pl
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy