Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o braku udziału w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych

Partnerzy