Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta o braku udziału w post. sądowych i egzekucyjnych

Partnerzy