Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2021 – 2022 – Dobromierz – Powiat Świdnicki

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej pod cele rolnicze, zlokalizowanej w miejscowości Dobromierz (woj. Dolnośląskie, pow. świdnicki)

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Dobromierzu, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informujemy, iż zostało złożonych 5 ofert przez:

 1. Oferta nr 1 – Honorata Kuc,
 2. Oferta nr 2 – Zbigniew Bujak,
 3. Oferta nr 3 – Karolina Witkowska,
 4. Oferta nr 4 – Monika Figurak,
 5. Oferta nr 5 – Aleksandra Krosnowska.

Na podstawie nadanej punktacji, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, poniżej została przedstawiona lista oferentów wg. nadanej punktacji (załącznik – tabela). 

 1. Oferta nr 1 – Honorata Kuc – 95,16 pkt.
 2. Oferta nr 2 – Zbigniew Bujak – 52,72 pkt.
 3. Oferta nr 3 – Karolina Witkowska – 83,12 pkt.
 4. Oferta nr 4 – Monika Figurak – 92,90 pkt.
 5. Oferta nr 5 – Aleksandra Krosnowska – 99,99 pkt.


Załącznik Zestawienie Z Punktacja

W świetle powyższego, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła Pani Aleksandra Krosnowska

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

 

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/dd2fGAkYgADqDP4VA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

 1. Opis Przedmiotu Dzierżawy
 2. Formularz Zgłoszeniowy I RODO
 3. Formularz zgłoszeniowy i RODO.

Oferty prosimy składać w terminie do 02.09.2021 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Inwestycji
E-mail: di@invest-park.com.pl
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty