Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2021 – 2022 – Jawor– Powiat Jaworski (Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3-Jawor).

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej pod cele rolnicze, zlokalizowanej w miejscowości Jawor – Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3-Jawor (woj. Dolnośląskie, pow. jaworski).

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Dobromierzu, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informujemy, iż zostało złożonych 7 ofert przez:

 1. Oferta nr 1 – Tomasz Niedzielski;
 2. Oferta nr 2 – Zbigniew Bujak;
 3. Oferta nr 3 – Jakub Chrobrowski;
 4. Oferta nr 4 – Aleksandra Krosnowska;
 5. Oferta nr 5 – Karolina Witkowska;
 6. Oferta nr 6 – Gospodarstwo Rolne Leszek Mikulec;
 7. Oferta nr 7 – Honorata Kuc;

Na podstawie nadanej punktacji, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, poniżej została przedstawiona lista oferentów wg. nadanej punktacji (załącznik – tabela). 

 1. Oferta nr 1 – Tomasz Niedzielski – 57,54 pkt.
 2. Oferta nr 2 – Zbigniew Bujak – 33,56 pkt.
 3. Oferta nr 3 – Jakub Chrobrowski – 38,22 pkt.
 4. Oferta nr 4 – Aleksandra Krosnowska – 56,66 pkt.
 5. Oferta nr 5 – Karolina Witkowska – 62,36 pkt.
 6. Oferta nr 6 – Gospodarstwo Rolne Leszek Mikulec – 85,28 pkt.
 7. Oferta nr 7 – Honorata Kuc – 65,54 pkt.


Załącznik Zestawienie Z Punktacją

W świetle powyższego, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Leszek Mikulec, prowadzący Gospodarstwo Rolne Leszek Mikulec.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

 

 

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/jxb1prx81YaheHvJ9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

 1. Opis Przedmiotu Dzierżawy
 2. Formularz Zgłoszeniowy I RODO
 3. Formularz Zgłoszeniowy I RODO

Oferty prosimy składać w terminie do 03.09.2021 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Inwestycji
E-mail: di@invest-park.com.pl
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy