Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2021 – 2022 – Żarów – Powiat Świdnicki

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej pod cele rolnicze, zlokalizowanej w miejscowości Żarów (woj. Dolnośląskie, pow. świdnicki)


W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Żarowie, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informujemy, iż zostały złożone 2 oferty przez:

 

  1. Oferta nr 1 – p. Piotr Skoczyński;
  2. Oferta nr 2 – p. Kacper Całka.

 

W świetle powyższego, na podstawie nadanej punktacji, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, informujemy, iż została wybrana oferta złożona przez :

Pana Piotra Skoczyńskiego

 

Załącznik Tabela Ocena Ofert

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.


 

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/YY2YXjjjKYZKQd7p8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

  1. Opis Przedmiotu Dzierżawy
  2. Formularz Zgłoszeniowy I RODO
  3. Formularz Zgłoszeniowy I RODO.

Oferty prosimy składać w terminie do 06.09.2021 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Inwestycji
E-mail: di@invest-park.com.pl
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy