Konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”

Szanowni Członkowie Dolnośląskich Pracodawców,

informujemy, że 6 września 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”.

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, spodobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Start składania wniosków: 20 września 2021 r.

Koniec przyjmowania wniosków: 20 października 2021 r.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, a tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

 

Ile możecie Państwo otrzymać?

Możecie otrzymać maksymalnie 255 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 300 000 zł

 

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Państwa wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

 

Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo na stronie PARP → https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje

Partnerzy