Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie koncepcji projektowej pn. „Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250, PN 6,3 MPa – działki objęte granicami WSSE „Invest-Park” Podstrefa Jawor”

ROZSTRZYGNIĘCIE

W nawiązaniu do Zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pn.: Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn.”Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250, PN 6,3 MPa – działki nr 4/21, nr 4/38 i nr 4/25, obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor”,

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

WATER SERVICE Mariusz Wiewiórski,
Zgrzebnioka 8/33, 43-100 Tychy 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250, PN 6,3 MPa – działki nr 42/, nr 4/38 i nr 4/25, obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „Invest-Park” Podstrefa Jawor”

 

TREŚĆ POSTĘPOWANIA:

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

SWZ Skan

Załącznik Nr 1 Do SWZ

Formularze WORD

Formularze PDF

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 25.10.2021 r. do godziny 10.30 drogą elektroniczną na adres :

 

Odpowiedzi na zapytania:

Warunki GAZSYSTEM Skan Kolor

Odpowiedż Na Pytanie Nr 1

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji
E-mail:
Tel.: +48 74 664 91 51

 

Partnerzy