Zaproszenie do składania ofert – badanie sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu, Uchwałą nr 2111/IX/21  z dnia 4 października 2021 roku zatwierdziła treść ogłoszenia, kryteria wyboru firmy audytorskiej oraz sposób oceny ofert na badanie: sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok oraz sprawozdania o stanie wykorzystania środków przekazanych przez Ministra Skarbu Państwa na podstawie umowy wsparcia i przeznaczonych na przygotowanie inwestycyjne terenów za 2021 i 2022 rok.

Załącznik Ogłoszenie I Kryteria Oceny Oferty

Partnerzy