Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na 14.12.2021 r

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na 14 grudnia 2021 r. na godzinę 10:00, mającej na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 3,7452 ha, składająca się z działek gruntu: nr 12/23  (grunty orne RIVa) o powierzchni 1,5216 ha oraz nr 12/15 (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVa)  o powierzchni 2,2236 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Syców, obręb ewidencyjny 0001, Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00093015/0, zwana dalej „Nieruchomością”.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

EN:

Invitation to an auction scheduled on December 14, 2021 at 10:00 a.m., aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of 3,7452 ha, consisting of plots:  No. 12/23 (arable land RIVa) of the area 1,5216 ha and No. 12/15 (arable lands RIIIa, RIIIb, RIVa) of the area 2,2236 ha located in the Dolnośląskie Voivodship, Oleśnicki Poviat, Syców Commune, precinct 0001, Syców, sheet map 33, in the Syców Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK”, owned by the WSEZ “INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Oleśnicy Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. WR1E/00093015/0, hereinafter referred to as the “Real Property”.

Full invitation in enclosure.

1. Syców Ogłoszenie Prasowe Pl

2. Syców Invitation To An Auction

 

Partnerzy