Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działkach gruntu nr 4/6, 4/14, 4/15, 4/13, 6/1, 3 (obręb Chocicza Mała, Gmina Września), objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy WSAG, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo:

 

IC-L Ingenieur Consulting, Langenhagen GmbH & Co. KG
Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen
biuro w Polsce ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działkach gruntu nr 4/6, 4/14, 4/15, 4/13, 6/1, 3 (obręb Chocicza Mała, Gmina Września) objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” (teren podstrefy WSAG) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. Zaproszenie Do Składania Ofert (pdf)
  2.  Załącznik Nr 1 Formularz Oferty (pdf)
  3.  Załącznik Nr 2 Wzór Umowy (pdf)
  4.  Załącznik Nr 3 Klauzula Informacyjna RODO (docx)
  5.  Załącznik Nr 4 Harmonogram Wykonawcy (pdf)
  6. Załącznik Nr 1 I Formularze Nr od 1 do 5 (doc)

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 12.01.2022 r. (do godz. 11:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 12.01.2022 r. DO GODZINY 12:00. Oferta na Zaproszenie do składania ofert dotycząca nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi wewnętrznej w Chociczy Małej”.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Alicja Maciejowska

Departament Inwestycji

E-mail: di@invest-park.com.pl

Tel.: +48 74 664 91 51

 

Partnerzy