„Zamierzenie budowlane polegające na budowie sześciu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z częścią socjalno – biurową, pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu oraz instalacją fotowoltaiczną – część III – lokalizacja Ząbkowice Śląskie, która stanowi odrębne postępowanie”

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. „ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SZEŚCIU HAL MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ: CZĘŚĆ III – LOKALIZACJA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, KTÓRE STANOWI ODRĘBNE POSTĘPOWANIE.” Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” Sp. z o. o. informuję o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wszystkie informacje dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1c05c459-e22b-483c-95c4-be2475d9c579


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” Sp. z o. o. ogłasza przetarg pn. „ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SZEŚCIU HAL MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ: CZĘŚĆ III – LOKALIZACJA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, KTÓRE STANOWI ODRĘBNE POSTĘPOWANIE.”

 

Wszystkie informacje dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1c05c459-e22b-483c-95c4-be2475d9c579

Partnerzy