Zaproszenie do składania ofert – dostawa, montaż i konfiguracja szlabanów dla WSSE INVEST-PARK.

 Zaproszenie do składania ofert – dostawa, montaż i konfiguracja szlabanów dla WSSE INVEST-PARK.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, (tel.74-664-91-64), zwana Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i konfigurację szlabanów na terenie parkingu Spółki.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ :

  1. 1. Zaproszenie Do Skladania Ofert                              
  2. Załącznik Nr 1 Formularz Ofert (pdf)
  3. Załącznik Nr 1 Formularz Ofert (docx)
  4. Załącznik Nr 2 Załącznik Graficzny

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 21.01.2022 r. (do godz. 15:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

 

W przypadku dodatkowych zapytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji
E-mail:
tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy