Przetarg „Zarządzanie oznakowaniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą
w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską
Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym jednostopniowym nieograniczonym, w celu wyłonienia wykonawcy dla zadania
pn.: „Zarządzanie oznakowaniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (zewnętrznymi, wolnostojącymi, przestawnymi: tablicami i pylonami informacyjnymi oraz związanymi na stałe z gruntem tablicami kierunkowymi) w postaci: serwisowania, administracji, projektowania, dostawy, montażu, magazynowania, zmiany lokalizacji oraz wyklejania powierzchni informacyjnych, przez okres 5 lat.”

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1.  SIWP Zarządzenie Oznakowanie WSSE
  2.  Formularze I Oferta (pdf)
  3. Formularze I Oferta (doc)
  4. Załącznik Nr 5 Pylony I Tablice WSSE

 

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 25.04.2022 r. (do godz. 13:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,
w kopercie zatytułowanej:

„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 25.04.2022 r. DO GODZINY 14:00. Oferta na przetarg – Zarządzanie oznakowaniem WSSE „INVEST-PARK”

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Patryk Muszyński

Departament Inwestycji

E-mail:

Tel.: +48 74 664 91 66

 

Partnerzy