Przetarg „Zarządzanie oznakowaniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

ROZTRZYGNIĘCIE

 

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego jednostopniowego na wykonanie zadania pn.:

Zarządzanie oznakowaniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”
(zewnętrznymi, wolnostojącymi, przestawnymi: tablicami i pylonami informacyjnymi
oraz związanymi na stałe z gruntem tablicami kierunkowymi) w postaci: serwisowania, administracji, projektowania, dostawy, montażu, magazynowania, zmiany lokalizacji oraz wyklejania powierzchni informacyjnej, przez okres 5 lat”.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo:

 

DAM-WID Sp. z o.o.
(ul. Szkolna 6, 55-010 Radwanice; NIP: 8992763164);

 

Informujemy, iż w odpowiedzi na odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej www.invest-park.com.pl ogłoszenie o przetargu,  w wyznaczonym w SIWP terminie, wpłynęły trzy oferty tj.:

 

 • Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory (ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów; NIP: 887-119-30-58).
 • Everest Reklamy Krzysztof Jeżewski (ul. Budziszyńska 29/9, 54-434 Wrocław;
  NIP: 6112421106)
 • DAM-WID Sp. z o.o. (ul. Szkolna 6, 55-010 Radwanice; NIP: 8992763164);

 

Po analizie otrzymanych ofert pod względem formalnym, do etapu oceny ofert zakwalifikowane zostały oferty złożone przez przedsiębiorstwa:

 • Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory (ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów; NIP: 887-119-30-58).
 • DAM-WID Sp. z o.o. (ul. Szkolna 6, 55-010 Radwanice; NIP: 8992763164);

 

Poniżej przedstawiamy załącznik z przedmiotową punktacją:

 1. 1. Załącznik Ocena Ofert

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą
w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską
Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym jednostopniowym nieograniczonym, w celu wyłonienia wykonawcy dla zadania
pn.: „Zarządzanie oznakowaniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (zewnętrznymi, wolnostojącymi, przestawnymi: tablicami i pylonami informacyjnymi oraz związanymi na stałe z gruntem tablicami kierunkowymi) w postaci: serwisowania, administracji, projektowania, dostawy, montażu, magazynowania, zmiany lokalizacji oraz wyklejania powierzchni informacyjnych, przez okres 5 lat.”

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 1.  SIWP Zarządzenie Oznakowanie WSSE
 2.  Formularze I Oferta (pdf)
 3. Formularze I Oferta (doc)
 4. Załącznik Nr 5 Pylony I Tablice WSSE

 

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 25.04.2022 r. (do godz. 13:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,
w kopercie zatytułowanej:

„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 25.04.2022 r. DO GODZINY 14:00. Oferta na przetarg – Zarządzanie oznakowaniem WSSE „INVEST-PARK”

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Patryk Muszyński

Departament Inwestycji

E-mail: di@invest-park.com.pl

Tel.: +48 74 664 91 66

 

Partnerzy