Zaproszenie do składania ofert – Zakup voucherów uprawniających do nabycia sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla zespołów uczestniczących w turnieju piłkarskim „Sudety Cup 2022”

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania, dotyczącego zaproszenia do składania ofert na zakup voucherów uprawniających do nabycia sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla zespołów uczestniczących w Turnieju piłkarskim „Sudety Cup 2022” informujemy, iż do siedziby Spółki wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Almar-Sport s.c. Mariola Wychowaniec, Dionizy Niemczyk
ul. Senatorska 19B, 58-316 Wałbrzych


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przedmiocie zakupu voucherów uprawniających do nabycia sprzętu sportowego do gry w piłkę nożną z przeznaczeniem dla zespołów uczestniczących w Turnieju piłkarskim „Sudety Cup 2022”.

Szczegóły zaproszenia do składania ofert znajdują się w załącznikach poniżej:

Oferty należy składać w formie skanów podpisanych dokumentów (zaszyfrowana, zabezpieczona przed otwarciem hasłem paczka dokumentów w programie zip-7). Tytuł wiadomości, która będzie zawierała ofertę: „Oferta na wykonywanie usługi zakupu voucherów do ogłoszonego postępowania – NIE OTWIERAĆ DO DNIA 19.04.2022 r. DO GODZINY 14:00″.

Ofertę należy doręczyć (decyduje chwila wpływu) Zamawiającemu do dnia 19.04.2022 r. do godziny 14:00 na adres e-mail: invest@invest-park.com.pl. Na adres e-mail: invest@invest-park.com.pl należy również przesłać hasło do otwarcia złożonej oferty (w godzinach 14.00-14.10).

Wszelkie zapytania związane z przedmiotem postępowania prosimy kierować do Departamentu Komunikacji i CSR: e-mail: dk@invest-park.com.pl; tel.: +48 74 664 91 69.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty