Bony na Innowacje

Brak opisu obrazka

 

Bony na Innowacje – Przedsiębiorco, uzyskaj dofinansowanie na sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację w swojej firmie. Nabory ruszyły!!!

Celem projektu „Bony na Innowacje” jest wzmocnienie współpracy pomiędzy dolnośląskimi przedsiębiorstwami z sektora MŚP a sferą B+R, poprzez stworzenie warunków do transferu wyników badań, nowoczesnych technologii i innowacji pomiędzy tymi jednostkami, oraz warunków do tworzenia i rozpowszechniania kultury innowacji oraz przedsiębiorczości.

 

Bony Na Innowacje Operatorzy

 

Partnerzy