Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 29.04.2022 r

Bolesławiec – Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 29.04.2022 r.

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na 15 lutego 2022 r. na godzinę 10:00, mającej na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość o łącznej powierzchni  0,2455 ha, składająca się z działki gruntu nr 67/66 (grunty orne RIVa, RV)położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041703/7, zwaną dalej „Nieruchomością”

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

EN:

Invitation to an auction scheduled on February 15, 2022 at 10:00 a.m., aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​0,2455 ha ha, consisting of plot No. 67/66  (arable lands RIVa, RV), located in the Dolnośląskie Voivodship, Bolesławiecki Poviat, Bolesławiec Municipality, registration unit 020101_1 Bolesławiec, precinct 0004, in the Bolesławiec Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK”, owned by the WSEZ “INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Bolesławiec Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. JG1B/00041703/7, hereinafter referred to as the “Real Property“.

Full invitation in enclosure.

Zaproszenie Do Aukcji Bolesławiec Dz. 67 66

Invitation To The Auction Plot 67 66

Partnerzy