Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu w dniu 18.05.2022 (Nysa)

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na 18.05.2022 r.

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na 18 maja 2022 r. na godzinę 10:00, mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,7069 ha, składającą się z działki gruntu nr 464/41 (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVb), położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, jednostka ewidencyjna 160705_5, obręb ewidencyjny 0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla których Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00087559/0, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 

EN:

 

Invitation to a limited written tender scheduled on May 18th 2022 at 10:00 am, aimed at selecting entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of 0.7069 ha, consisting of a plot of land no. 464/41 (arable land RIIIa, RIIIb, RIVb), located in the Opolskie Voivodeship, Nysa poviat, Nysa commune, registration unit 160705_5, registration precinct 0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, in Nysa Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK”, owned by the WSSE “INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Nysa, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1N/00087559/0, hereinafter referred to as the “Real Property”.

 

Full invitation in enclosure

 

Nysa Dz. 464 41 Zaproszenie Do Przetargu

Nysa Dz. 464 41 Invitaton To The Tender

 

Partnerzy