„Zamierzenie budowlane polegające na budowie sześciu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z częścią socjalno – biurową, pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu oraz instalacją fotowoltaiczną – część IV lokalizacja Nysa, – część V lokalizacja Brzeg”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE MINIPORTALU POD ADRESEM https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/737c1662-ae30-442c-8ab0-a10879b3fc76


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” Sp. z o. o. ogłasza przetarg pn. „Zamierzenie budowlane polegające na budowie sześciu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z częścią socjalno – biurową, pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu oraz instalacją fotowoltaiczną – część IV lokalizacja Nysa, – część V lokalizacja Brzeg.” 

Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/737c1662-ae30-442c-8ab0-a10879b3fc76 

 

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty