Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor (DSAGS3) WSSE „INVEST-PARK” w pobliżu istniejącego przystanku osobowego na linii nr 137

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE MINIPORTALU POD ADRESEM https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7cbd87f0-6a22-4db4-bf08-dfa92e6afc4b


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” Sp. z o. o. ogłasza przetarg pn. „Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor (DSAGS3) WSSE „INVEST-PARK” w pobliżu istniejącego przystanku osobowego na linii nr 137” 

Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7cbd87f0-6a22-4db4-bf08-dfa92e6afc4b

Partnerzy