„Zamierzenie budowlane polegające na budowie sześciu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z częścią socjalno – biurową, pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu– część VI – lokalizacja Wałbrzych”.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. “Zamierzenie budowlane polegające na budowie sześciu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z częścią socjalno – biurową, pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu– część VI – lokalizacja Wałbrzych” Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” Sp. z o. o. informuje o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e393c06b-20f4-4e0a-87de-5fcde2501183


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. zo.o. ogłasza przetarg pn. „Zamierzenie budowlane polegające na budowie sześciu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z częścią socjalno – biurową, pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu– część VI – lokalizacja Wałbrzych”.

 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e393c06b-20f4-4e0a-87de-5fcde2501183

Partnerzy