Przetarg – Wybór zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. “Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor (DSAGS3) WSSE “INVEST-PARK” w pobliżu istniejącego przystanku osobowego na linii nr 137″

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, jednostopniowym na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor (DSAGS3) WSSE „INVEST-PARK” w pobliżu istniejącego przystanku osobowego na linii nr 137”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

1. SWZ wraz z projektem Umowy (pdf)
2. Załączniki nr 1 – 2 i formularze do oferty nr 1 – 6 – w wersji edytowalnej do uzupełnienia (word)

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 30.06.2022 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 30.06.2022 r. DO GODZINY 12:00. Oferta na przetarg dotyczy nadzoru inwestorskiego przy budowie bocznicy w Jaworze”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Alicja Maciejowska
Departament Inwestycji
e-mail:
tel.: +48 74 664 91 51

Partnerzy