Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o. – zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego, pełniąca funkcje opiniodawczo-doradcze, zostanie powołana na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1752).

W skład Rady wejdą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, a także przedstawiciele rad dialogu społecznego. Spotkania rady będą odbywały się cyklicznie, nie rzadziej niż raz w roku.

Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich rad dialogu społecznego z obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną ”INVEST-PARK” Sp. z o.o, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. ws. ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1698).

Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować na adres: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rrog@invest-park.com.pl

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Zgoda na kandydowanie + RODO

Partnerzy