Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji na sprzedaż nieruchomości w Dobromierzu wyznaczonej na dzień 21.07.2022 na godz. 10:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w aukcji na sprzedaż Nieruchomości w Dobromierzu –  w skład mienia objętego aukcją wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 19,83 ha, składająca się z działki gruntu nr 326/40 (grunty orne RIVa, RIVb, RV) położona w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Dobromierz, jednostka ewidencyjna 021903_2 Dobromierz, obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz, w Podstrefie Dobromierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

Dobromierz dz. 326 40_ogłoszenie PL

Dobromierz Dz. 326 40_ogłoszenie ENG

 

Partnerzy