Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Skarbimierzu

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną poniżej:

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 6,8314 ha, położona w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, obręb ewidencyjny 160102_2.0160, Skarbimierz-Osiedle, w Podstrefie Skarbimierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., składająca się z działek gruntu:
nr 83/5 o powierzchni 3,1899 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy),
nr 83/6 o powierzchni 1,8208 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy),
nr 83/7 o powierzchni 1,8207 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy),
dla których Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00048539/7, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku: Skarbimierz Ogłoszenie Prasowe PL

Wersja ENG: Skarbimierz Ogłoszenie Prasowe ENG

Partnerzy