Nabór do projektu: System Wczesnego Ostrzegania

 

Informujemy, że nowy nabór do projektu System Wczesnego Ostrzegania rozpocznie się w dniu 27.07.2022 o godz. 12.00 i potrwa do 5 września 2022 (godz. 12.00)*.

 

Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które można przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

 

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  • z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

 

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

 

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie,
  • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

 

Szczegóły w dniu otwarcia naboru będą dostępne na stronie www.parp.gov.pl/swo

 

* PARP zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru zgłoszeń w makroregionie po uzyskaniu w nim liczby 300 zgłoszeń.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty