Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” Sp. z o. o. ogłasza przetarg na wybór generalnego wykonawcy pn.: „ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE HALI MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ W CHOCICZY MAŁEJ”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” Sp. z o. o. ogłasza przetarg na wybór generalnego wykonawcy pn.:  „ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE HALI MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ W CHOCICZY MAŁEJ”

strona postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9b034a5f-90b7-46d5-ad75-7a68ebff029f

 

Partnerzy