Zaproszenie do składania ofert – Dzierżawa Nieruchomości na okres 2022 – 2023 – Dobromierz – Powiat Świdnicki

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Dobromierzu, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informujemy, iż zostało złożonych 6 ofert przez:

 1. Oferta nr 1 – Gospodarstwo Rolne Blinstrub Michał
 2. Oferta nr 2 – Mateusz Gawlik
 3. Oferta nr 3 – Aleksandra Krosnowska
 4. Oferta nr 4 – Mariusz Błaszczak
 5. Oferta nr 5 – Przemysław Owczarek
 6. Oferta nr 6 – Tomasz Nazarkiewicz

Na podstawie nadanej punktacji, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, poniżej została przedstawiona lista oferentów wg. nadanej punktacji (załącznik – tabela). 

 1. Oferta nr 1 – Gospodarstwo Rolne Blinstrub Michał – 41,08 pkt.
 2. Oferta nr 2 – Mateusz Gawlik – 71,88 pkt.
 3. Oferta nr 3 – Aleksandra Krosnowska – 66,66 pkt.
 4. Oferta nr 4 – Mariusz Błaszczak – 100,00 pkt.
 5. Oferta nr 5 – Przemysław Owczarek – 76,56 pkt.
 6. Oferta nr 6 – Tomasz Nazarkiewicz – 17,99 pkt.


Załącznik – Tabela Z Punktacją

W świetle powyższego, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Mariusz Błaszczak.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia
oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej pod cele rolnicze, zlokalizowanej w miejscowości Dobromierz (woj. Dolnośląskie, pow. świdnicki)

Lokalizacja: https://goo.gl/maps/dd2fGAkYgADqDP4VA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

Oferty prosimy składać w terminie do 28.09.2022 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Inwestycji
E-mail: di@invest-park.com.pl
Tel.: +48 74 664 91 66

 

Partnerzy