„Kompleksowa dostawa paliwa gazowego, wysokometanowego grupy E, do obiektów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.”

Wynik przetargu pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego, wysokometanowego grupy E, do obiektów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.”

WYNIK – PRZETARG DOSTAWA GAZU_miniportal


Informacja z otwarcia ofert z dnia 17 października 2022 roku.

Treść informacji znajduje się w załączniku – Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.10.2022 r.


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dla zadania pn.: “Kompleksowa dostawa paliwa gazowego, wysokometanowego grupy E, do obiektów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

strona postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9df0e550-7e27-4b52-8060-d7f240fe5fc7

 

Data publikacji: 13.09.2022 r.

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Nowy termin składania ofert: 17.10.2022 r., godz. 1000

Nowy termin otwarcia złożonych ofert: 17.10.2022 r., godz. 1100

 

 

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

Partnerzy