Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Brzeg

W nawiązaniu do przeprowadzonego Zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”, informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Srebrny

  1. Karpacka 22/7

45-217 Opole

 

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7527/22 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 27.10.2022 r.


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ‘’INVEST-PARK’’ – podstrefa Brzeg wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 19.10.2022 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w Sekretariacie – I piętro w kopercie zatytułowanej:

,,NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA  19.10.2022 r. DO GODZINY 11:30. Oferta na Zaproszenie do składania ofert dotycząca nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi wewnętrznej w Brzegu”.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Mateusz Ciołka

Departament Inwestycji i Rozwoju

E-mail:

Tel.: +48 74 664 91 66

 

Partnerzy