Konkurs Szybka Ścieżka

Mamy dobre wiadomości dla przedsiębiorców!

Właśnie zostały rozpoczęte nabory do dwóch konkursów, w ramach których przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania na poziomie do 85% w zależności od rodzaju działań.

1. konkurs to Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe (1/1.1.1/2022), ogłoszony przez Narodowe Centrów Badań i Rozwoju w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ; Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Projekty mogą być realizowane w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych.

Link: https://www.gov.pl/web/ncbr/11112022-szybka-sciezka-innowacje-cyfrowe

 

Partnerzy