Zaproszenie do składania ofert – świadczenie usług w zakresie BHP

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru firmy świadczącej usługi w zakresie BHP dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

GRUPA EK’s Polska, Piotr Ek
(ul. Kossaka 38, 58-370 Boguszów Gorce, NIP: 8861942707)


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług  w zakresie BHP dla Spółki na okres 12 miesięcy.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ :

 

  1.   Zaproszenie do składania ofert PDF
  2. Formularz oferty + RODO PDF 
  3. Formularz oferty + RODO word 

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 18.11.2022 r. (do godz. 15:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

 

W przypadku dodatkowych zapytań proszę o kontakt:
Departament Zarządu
E-mail:
tel.: +48 74 664 91 74

Partnerzy