Zaproszenie do przetargu nt. Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK”

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pn.: ,,Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK”, informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

Jagielski Spółka Komandytowa

Bolesławice 239b

59-700 Bolesławiec

NIP: 612-187-84-14

 

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7597/22 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 07.12.2022 r.


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn.: ,,Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK” na terenie podstrefy Bolesławiec na działkach nr 67/67, nr 67/68 i nr 558 w obrębie 0004 Bolesławiec-4 w jednostce ewidencyjnej 020101_1 Bolesławiec’’.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 1. SWZ
 2. Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
 3. Załącznik Nr 2 Wykaz Wykonanych Prac
 4. Załącznik Nr 3 Doświadczenie Kierownika Budowy
 5. Załącznik Nr 4 Wykaz Kadry Technicznej
 6. Załącznik Nr 5 Oświadczenie Oferenta O Braku Udziału W Postępowaniach Sądowych I Egzekucyjnych
 7. Załącznik Nr 6 – Informacja O Pracach Powierzonych Do Wykonania Podwykonawcom
 8. Załącznik Nr 7 Klauzula Informacyjna RODO
 9. Załącznik Nr 8 Projekt Umowy
 10. Załącznik Nr 9 Przedmiar Robót
 11. Załącznik Nr 10 Dokumentacja Projektowa

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 23.11.2022 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, Sekretariat (I piętro)  w kopercie zatytułowanej:

„Oferta na przetarg dotyczący budowy drogi w Bolesławcu.

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 23.11.2022 r. DO GODZINY 11:30”

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Mateusz Ciołka

Departament Inwestycji

E-mail: m.ciolka@invest-park.com.pl

Tel. kom. +48 575 050 337

Tel.: +48 74 664 91 64

Partnerzy