Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą

W nawiązaniu do przeprowadzonego Zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: ,,Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK” na terenie podstrefy Bolesławiec na działkach nr 67/67, nr 67/68 i nr 558 w obrębie 0004 Bolesławiec-4 w jednostce ewidencyjnej 020101_1 Bolesławiec’’ informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

 

MLW Małgorzata Lach Walerych

Działkowa 6a

58-521 Jeżów Sudecki

 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ,,Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE ,,INVEST-PARK” na terenie podstrefy Bolesławiec na działkach nr 67/67, nr 67/68 i nr 558 w obrębie 0004 Bolesławiec-4 w jednostce ewidencyjnej 020101_1 Bolesławiec’’.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 14.12.2022 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w Sekretariacie – I piętro w kopercie zatytułowanej:

,,NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 14.12.2022 r. DO GODZINY 11:30. Oferta na Zaproszenie do składania ofert dotycząca nadzoru inwestorskiego przy budowie drogi wewnętrznej w Bolesławcu”.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Mateusz Ciołka

Departament Inwestycji i Rozwoju

E-mail: dir@invest-park.com.pl

Tel.: +48 74 664 91 64

Partnerzy