KOMUNIKAT o możliwości zapoznania się z Generatorem Wniosków o Dofinansowanie

KOMUNIKAT o możliwości zapoznania się z Generatorem Wniosków o Dofinansowanie (dalej GWD) aplikacją służącą do złożenia wniosku o Pomoc w ramach Programu Rządowego pn. „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Brak opisu obrazka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Operator Programu, w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, w związku z ogromnym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców zasadami Programu oraz narzędziem informatycznym (GWD) przewidzianym do złożenia wniosku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, podjął decyzję o jego opublikowaniu.

GWD dostępny jest pod adresem:

 https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie

lub bezpośrednio:

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

W celu rozpoczęcia pracy w GWD należy założyć w nim dedykowane konto użytkownika.

Wniosek o Pomoc będzie można składać dopiero po rozpoczęciu naboru, tj. opublikowaniu: „Informacji o możliwości składania wniosków” w ramach Programu.

Dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia:

  1. Wzór wniosku o udzielenie pomocy (w formie PDF)[1],
  2. Narzędzia pomocnicze przygotowane przez Operatora Programu:
  1. kalkulator wyliczania wysokości kosztów kwalifikowanych;,
  2. kalkulator wyliczania wnioskowanej kwoty Pomocy (maksymalnej lub zwiększonej),

Brak opisu obrazka

W przypadku zidentyfikowania błędu w aplikacji GWD prosimy o przesłanie informacji o nim na adres:

energochlonni.program@nfosigw.gov.pl

 

O dalszych etapach uruchomienia Programu będziemy informować w odrębnych komunikatach.


[1] wzór formularza jest propozycją, może ulec zmianie i ma jedynie charakter informacyjny. Ostateczny wzór zostanie opublikowany w ramach „Informacji o możliwości składania wniosków”, z zastrzeżeniem, że Wniosek w każdym przypadku będzie składany do Operatora wyłącznie poprzez uzupełnienie właściwych pól w GWD.

Partnerzy