Zaproszenie do składania ofert ,,Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Chocicza Mała”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dla zadania pn.: ,,Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 48/9, 48/11, 49/7 obręb Chocicza Mała, Gmina Września w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy WSAG.”

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

1.Zaproszenie Do Składania Ofert

2.Formularze Nr 1,2,3,4

3.Załącznik Nr 1 Formularz Oferty

4. Załącznik Nr 2 Wzór Umowy

5.Załącznik Nr 3 Klauzula Informacyjna RODO

6.ZAŁACZNIK NR 4 Lokalizacja ścieżki Rowerowej

 

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 06.04.2023 r. (do godz. 12:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w Sekretariacie – I piętro w kopercie zatytułowanej:

,,Oferta na Zaproszenie do składania ofert dotycząca budowy ścieżki rowerowej w Chociczy Małej” NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 06.04.2023 r. DO GODZINY 12:30.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Mateusz Ciołka

Departament Inwestycji i Rozwoju

E-mail:

Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy