,,Wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej”

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 informuje o unieważnieniu przetargu na wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” zadania pn. ,,Wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w

Chociczy Małej.”

Informacja o unieważnieniu przetargu

 


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” zadania pn. ,,Wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.”

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
 2. Załączniki Nr 1  Formularz Oferty
 3. Załącznik Nr 1a Formularz Cenowy
 4. Załącznik Nr 2 Wykaz Robót Budowlanych
 5. Załącznik Nr 3 Wykaz Osób Skierowanych Do Realizacji Zamówienia
 6. Załącznik Nr 4 Doświadczenie Kierownika Budowy
 7. Załącznik Nr 5 Oświadczenie Oferenta O Braku Udziału W Postępowaniach Sądowych I Egzekucyjnych
 8. Załącznik Nr 6 Informacja O Pracach Powierzonych Do Wykonania Podwykonawcom
 9. Załącznik Nr 7 Klauzula Informacyjna RODO
 10. Załącznik Nr 8 Projektowane Postanowienia Umowy
 11. Załącznik Nr 9 Mapa Z Potencjalną Lokalizacją Budynku Pompowni I Zewnętrznego Zbiornika P.poż
 12. Załącznik Nr 10 Rzut Przyziemia Hali Produkcyjno Magazynowej W Chociczy Małej Załącznik Nr 10 Rzut Przyziemia Hali Produkcyjno Magazynowej W Chociczy Małej
 13. Załącznik Nr 11 Instalacja Grzewcza Hali Rzut Przyziemia
 14. Załącznik Nr 12 Instalacja Co Rzut Przyziemia
 15. Załącznik Nr 13 Mapa Z Uzgodnioną Trasą Linii Kablowej SN 15 KV
 16. Załącznik Nr 14 Rzut Przyziemia Hali Branża Architektoniczna

 

Odpowiedzi Na Pytania Wykonawców

Załączniki do Odpowiedzi Na Pytania Wykonawców

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 26.04.2023 r. (do godz. 11:00) w postaci:

1. Papierowej (pisemnej) w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie

opisanej w następujący sposób:

,,Oferta na przetarg dotyczący wykonania w formule „zaprojektuj-wykonaj” trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej”

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 26.04.2023 r. DO GODZINY 11:30.

na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.,

 1. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w Sekretariacie – I piętro

 

2. Elektronicznej, zgodnie z pkt 10.2. lit. j) Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Łukasz Sławiński

Departament Inwestycji i Rozwoju

e-mail: di@invest-park.com.pl

tel. +48 74 664 91 51

Partnerzy